۱۳۹۵ بهمن ۳۰, شنبه

دو نکته کم تر گفته شده در مورد ترامپ

گویا این روزها تاریخ دوباره با ما صحبت می‌کند. اما این بار این تارخ بی‌رحمانه نه در ایران یا خاورمیانه که در غرب تکرار می‌شود. بلی، این غرب است که باید این بار حافظ دموکراسیش باشد یا خود را آماده خداحافظی با آن کند. 

آنچه من در میان تحلیل‌گران فارسی به وفور می‌بینم، تکرار مقایسه ترامپ با احمدی‌نژاد است. شباهت‌ها حتمن وجود دارند و کاملن غلط نیسند، ولی یاد آوری آن به مردم غرب چندان ضروری نیست چرا که تاریخ اروپا هم همواره نقاط ضعف خود را داشته. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این روزها بیشتر وضعیت کنونی آمریکا را با دهه سی آلمان مقایسه می‌کنند - یعنی آن دهه‌ای که نازی‌ه ی آلمان کار جمهوری ویمار را تمام کردند. ولی ۱۹ دسامبر پاول کروگر نویسنده معروف نیویورک تایمز مقایسه جالبی داشت در مقایسه حال آمریکا با پایان جمهوری روم. که جمهوری روم هم یک شبه به امپراطوری روم تبدیل نشد و بر روی کاغذ همیشه جمهوری روم نامیده میشد. نویسنده همان اوائل مقاله می‌نویسد درس او از جمهوری روم این بود: 
" زمانی که مردم قدرتمند به هنجارهای سیاسی حمله می کنند نهادهای جمهوری در برابر ظلم و ستم چیزی را حفظ نمی کنند. و استبداد حتی زمانی می تواند شکوفا شود که جلوه جمهوری خواهانه‌اش حفظ شده باشد."
 دیگر اینکه در تلویزیون آلمان تحلیل‌گری در مورد نحوه مذاکره ترامپ حرف می‌زد:

"ترامپ اول به طرف خود حمله می‌کند تا بتواند با حریفی ضعیف که تقاضای مذاکره کرده روبرو شود."

گویا این روشی است که او در سال‌های اخیر برای مذاکرات اقتصادی به کار گرفته و با آن موفق بوده (شکست‌های اقتصادی ترامپ تا جایی که می‌دانم ربطی به نحوه مذاکره او ندارند). اما بعید است این روش با کشورها و در حیطه سیاست کارآمد باشد. آن هم وقتی کنار مصالح ملی مسائل ایدئولوژیک در میان باشند.  


Balatarin