۱۳۹۲ شهریور ۸, جمعه

برای مبارزه با نژادپرسی و راست های افراطی؛ 3- چرا باید با حضور راست افراطی در شبکه های اجتماعی برخورد کرد؟

قبل تر خواندیم:
1- راست افراطی چیست؟

[ ترجمه و تصرف از یکی از آگهی های کاغذی "شبکه ضد نازی ها"]

حضور راست افراطی در شبکه های اجتماعی چه عیبی دارد؟

Balatarin

برای مبارزه با نژادپرسی و راست های افراطی ؛2- راست افراطی در شبکه های اجتماعی چه می کند؟

پیش نوشتقبل تر نوشتم که تصمیم گرفته ام نوشته هایی برای مبارزه با راست افراطی و نژادپرستی را ترجمه کنم. اما ترجمه تنها کافی نیست. حقیقت این است که راست افراطی و بعضی شکل های آن در ایران و آلمان با یکدیگر تفاوت های جزئی، اما مهمی دارند.

برای مثال در ایران امروز، گروه ها و شخصیت هایی یی که حامل محتوای راست افراطی هستند، خود را "لیبرال" می نامند، زیرا می دانند که "راست" در ایران نام خوبی ندارد. در نام لیبرالند، ولی در سیاست حامی سیاست های حزب های نو محافظه کار می باشند. در آلمان و اروپا اما گروه های راست افراطی جدیدی بوجود آمده اند که سعی می کنند با نام "نقد اسلام"، سعی در تحمیل سیاست های ضد مهاجرت و ضد خارجی خود را دارد. احتمالن موفق ترین چهره سیاسی این طرز فکر در اروپا، مارین لو پن فرانسوی می باشد.

Balatarin

۱۳۹۲ مرداد ۲۱, دوشنبه

مجلس "شعارها" و "ساکنین فتنه"


قرار بود مجلس ایران امروز کابینه پیشنهادی دولت روحانی را بررسی کند. به نظر می آید که مخالفین کابینه روحانی، به جای پرداختن به تدبیر و کارآمدی کابینه، میزان را سر و صدای ایشان قرار داده اند. جای تعجب هم نیست، این ها همان هایی هستند که فکر می کنند مجلس محل شعار دادن مرگ بر موسوی، کروبی، خاتمی است. نماینده مجلسی که شأن خود را در حد یک  شعار دِهِ مرگ پرست پایین می آورد، حتمن از وزیر کشورش هم انتظار دارد که داد و فریاد کند. 

Balatarin