۱۳۹۲ شهریور ۸, جمعه

برای مبارزه با نژادپرسی و راست های افراطی ؛2- راست افراطی در شبکه های اجتماعی چه می کند؟

پیش نوشتقبل تر نوشتم که تصمیم گرفته ام نوشته هایی برای مبارزه با راست افراطی و نژادپرستی را ترجمه کنم. اما ترجمه تنها کافی نیست. حقیقت این است که راست افراطی و بعضی شکل های آن در ایران و آلمان با یکدیگر تفاوت های جزئی، اما مهمی دارند.

برای مثال در ایران امروز، گروه ها و شخصیت هایی یی که حامل محتوای راست افراطی هستند، خود را "لیبرال" می نامند، زیرا می دانند که "راست" در ایران نام خوبی ندارد. در نام لیبرالند، ولی در سیاست حامی سیاست های حزب های نو محافظه کار می باشند. در آلمان و اروپا اما گروه های راست افراطی جدیدی بوجود آمده اند که سعی می کنند با نام "نقد اسلام"، سعی در تحمیل سیاست های ضد مهاجرت و ضد خارجی خود را دارد. احتمالن موفق ترین چهره سیاسی این طرز فکر در اروپا، مارین لو پن فرانسوی می باشد.

به دلیل چنین تفاوت هایی لازم است که ترجمه ها را کمی تغییر دهم.  

نوشته زیر ترجمه، تصرف و خلاصه ای است از یکی از آگهی های کاغذی "شبکه ضد نازی ها".

راست افراطی در شبکه های اجتماعی چه می کند؟

- آن ها ایدئولوژی های سرشار از نفرت خود را پخش می کنند و باعث می شوند چنین دیدگاه هایی عادیبه نظر بیایند. 
- آن ها دگراندیشان و دگر زندگی کنندگان را تهدید می کنند. 
- شبکه سازی 
- آن ها خودنمایی می کنند و سعی می کنند گفتگوها را خود در دست بگیرند.

در این زمینه:

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر