۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

برای مبارزه با نژادپرسی و راست های افراطی ؛1- راست افراطی چیست؟


مقدمه - در ایران نژاد پرستی بیداد می کند. آلمانِ پس از جنگ جهانی دوم، یکی از موفق ترین کشورها در مبارزه با "نازیسم" بوده است. با این وجود، همچنان صدها موسسه غیر دولتی و ان جی او برای مبارزه با نژادپرستی فعالیت می کنند. تصمیم گرفتم هر از گاهی قسمتی از نوشته های خوب آن ها را اینجا ترجمه کنم.

برای مبارزه با راست افراطی، آشنایی با تفکر و ایدئولوژی آن ها، می تواند ما را کمک کند. پس بد نیست با تعریف "راست افراطی شروع کنیم". 

راست افراطی چیست؟
(ترجمه از سایت "شبکه ضد نازی ها")

تعجب نکنید اگر با تعاریف مختلفی از "راست افراطی" برخورد کردید. این، اصطلاحی مبهم و بحث بر انگیز است. با این حال، تفکر جناح راست افراطی را می توان به هسته اصلیش خلاصه کرد داد: راست افراطی، آزادی و برابری (یا برابری حقوق) همه مردم را رد می کند. "راست گری افراطی" ترکیبی ازتفکرات مختلف است - و برخی از آنها به خوبی تا بدنه جوامع گسترش پیدا کرده اند.

تا به امروز، کارشناسان برای تعریف "جناح راست" به توافق نرسیده اند. بر مبنای یک نظرخواهی گسترده موسسه فریدریش ابرت در سال 2006، یازده دانشمند پیشرو علوم اجتماعی به توافق زیر رسیدند:
"راست افراط گرا یک الگوی تفکری است که مشخصه مشترکش، مفاهیم نابرابری را نمایش می دهد. این ها خود را در عرصه سیاسی در تمایل به اشکال مختلف دیکتاتوری، نگرش مردسالارانه و توجیه نازیسم نشان می دهند. در عرصه اجتماعی مشخصه آن ها آنها یهودی ستیزی، بیگانه ستیزی و یا تفکرات داروینیستیِ اجتماعی است."
بنابراین تفکر، جناح راست افراطی، ترکیبی از تنظیمات مختلف غیر انسانی، مانند نژاد پرستی، یهودی ستیزی و ملی گرایی، تبعیض جنسی، طرفداری از دیکتاتوری و شوونیسم (باور در برتری گروه خود) می باشد. برای مثال افراطیون جناح راست فکر می کنند که عضویت در یک گروه قومی خیلی مهم است؛ او مهارت های خود را، رفتار و تفکر خود را از پیش تعیین شده می داند.

راست افراطیِ سازمان دهی شده متشکل از بسیاری از گروه ها و گرایش های متفاوت می باشد که در جهت گیری ایدئولوژیک با هم متفاوتند. بعضی از این گروه ها با یکدیگر همکاری می کنند، بعضی دیگر رقابت و یا حتی مبارزه. برای توصیف این گروه ها هنوز هم اصطاح های مبهمی مانند "راست رادیکال" یا "راست پوپولیستی" استفاده می شود. برای دقت بیشتر می توان از طرز تفکرها هم نام برد. مثلن بگوییم فلان گروه "نژادپرستانه"، "یهودی ستیز" و یا "استبدادی" است. 

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر