۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

Judge not Before you judge yourself.

روزهای آغازین جنبش سبز بود. یوهانا آمد دفترم.

- "نیما، تو چرا اینجایی؟ ایرانیا تظاهرات راه انداختن." یوهانا بیشتر از من دوست ایرانی داشت. 
- "ای وای، نمی دونستم. سرم توی اخبار داخل ایرانه. کی شروع شده؟"
- "پنج دقیقه، اگر بدویی بهشون می رسی. نیم ساعت دیگه راهپیمایی شروع میشه. الآن جلوی دانشگاه جمع شدن".

ساعت مشاوره ام بود. خیلی فکر نکردم. کاغذی برداشتم و با ماژیک نوشتم: 
"عذر می خواهم. تظاهرات؛ فردا برای مشاوره کل روز در خدمتتان خواهم بود. می دانم که درکم می کنید" و چسباندم به در.

Balatarin

۱۳۹۱ دی ۱۵, جمعه

برسد بدست وحید یامین پور

ما آرامشمون را با دیدن عکس چپی از دست می دیم،
یامین پور با عکس راستی!
توضیحات بیشتر را در بازتاب بخوانید.

پس نوشت:

چرا یک روانی مانند شما باید این اجازه را داشته باشد که با تئوریزه کردن تجاوز، آرامش دختران و خانواده شان را تهدید کند؟

این معضلات یک راه حل بیشتر ندارد: روان پزشک

Balatarin