۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه

پاسخ به یک "سلام"


یک - تعدادی از اقوام میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روزسه شنبه با این دو همراهِ در حصرِ جنبشِ سبز دیدار کردند. موسوی به حاضران گفت که سلام من را به ملت ایران برسانید. (منبع: کلمه)

دو - به یاد نمی آورم که یک سلام این همه جنجالی بوده باشد. واکنش عده ای جواب دادن به آن سلام بود. جواب دادن به آن سلام خود یک عالمه واکنش به وجود آورد. 

Balatarin

۱۳۹۱ مهر ۱۹, چهارشنبه

پیش بینی جو انتخاباتی و تصمیم های ماچنان جو انتخابی ای راه خواهند انداخت که پیش بینیش امروز برایمان غیر قابل تصور باشد. معتقدم دستگیری مهدی هاشمی فقط اول داستان باشد.

Balatarin

۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه

خنده ها و ارزش ها

یکم - در یک کشور دموکراتیک مانند آلمان نه تنها می توان به ریش صدرِ اعظم الله مرکِل خندید، بلکه حتی می توان ارزش های "اتحاد آلمان" را هم به طنز گرفت و آن را در شبکه دو آلمان با بودجه دولتی تامین مالی کرد.

در ویدیوی زیر، سر دبیر مجله طنز "تیتانیک" با دوربین شبکه دو به طرف آنجلا مرکل می رود و سعی می کند او را کمی به به چالش بکشد. آنگلا مرکل در آلمان شرقی به دنیا آمده است. مراحل برگزاری جشن در ایلات بایرن آلمان است. مجری از مرکل می پرسد: "چقدر دیگر طول می کشد تا استاندارد زندگی بایرن مانند آلمان شرقی شود؟" (اشاره به وضع نه چندان خوب اقتصادی با استفاده از محل تولد آنگلا مرکل) بادی گارد مرکل او را کنار می زند (مراسم کاملن رسمی است و جایی برای مصاحبه با خبرنگار نیست، چه رسد به طنز ). مجری اعلام می کند که گویا برنامه هویته شو (Heute Show)، دشمن اول حکومت آلمان شده است (خنده حضار - صد البته در آلمان این حرف ها شوخی اند و کسی آن ها را جدی نمی گیرد، چرا؟).

Balatarin