۱۳۹۰ دی ۲۹, پنجشنبه

موفقیت تابوشکنی گلشیفته فراهانی

یک عکس خبر ساز شد. خبر شد موضوع اول بحث در جامعه. خبر، مخالفان و موافقانی داشت: 

گفتگو در باره یک تابو شکل گرفت. این، اولین موفقیتِ آن حرکت بود.

این گفتگو، "نمایندگان خدا بر زمین" را به وحشت انداخت. پس به اصغر فرهادی حمله کردند تا عده ای بترسند و بگویند "دیدید نتیجه این کارها چیست؟" یا "حالا موقع این کارها نیست" تا همه ساکت شوند. جامعه ما، سال ها با این حرف ها ساکت می شد. این حرف ها دیگر زیادی تکرار شده اند. حالا دیگر نوبت نسل ماست. تابوهای دیگری هم شکسته خواهند شد.

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر