۱۳۹۰ آبان ۱۸, چهارشنبه

جنگ؟ جلوگیری از جنگ؟! ولی چگونه؟ یک راه حل جدی

چند سوال:
یکم: آیا امروز امکان حمله به ایران وجود دارد؟ آیا احتمالش زیاد است؟ اگر نه که هیچ. اگر آره:
آیا مخالف جنگید؟ اگر نه که هیچ. اگر آره:
آیا می توانیم جلوی جنگ را بگیریم؟
آری

اما چگونه؟

آیا داخل نشینان و طرفداران جنبش دموکراسی خواهی - همان جنبش سبز - می توانند تظاهراتی با هدف مبارزه با جنگ راه بیندازند؟ ظرف چند روز آینده، با سمبل های سبز و جمعیتی چند ده هزار نفری که مشخص باشد این ها بسیجی ها نیستند؟

 آیا حکومت اجازه می دهد؟ اگر آری که آسان است. اگر نه:
آیا ارزشش را دارد؟ آیا هزینه اش کمتر از جنگ است؟ اگر نه که هیچ ...

اگر آری
آیا حاضرید این ایده را مطرح کنید؟ تبلیغش کنید؟
واضح می گویم:
تعداد کاربرانی که این وبلاگ را از طریق فید آبونه کرده اند به دویست نفر هم نمی رسد. اگر تا اینجا را خوانده اید و به نظرتان بیجا حرف نمی زنم به زبان خود باید تلاش خودتان را بکنید. شیر کردن در فیسبوک و ریتویت در تویتر کافی نیست! بحث جنگ است. شوخی نیست.
به کمکاتان نیاز دارم. فقط به نفع خودم هم نیست. احتمالن به نفع همه ماست. آیا حاضرید؟ آیا قبول دارید؟

مطمئن باشید خارج نشینان هم همه تلاش خود را می کنند. از خواب خود خواهند زد و اینجا و آن جا خواهند نوشت، تظاهرات خواهند کرد و ... عده ای شروع کرده اند.

سعی کردم تا جایی که می توانم کوتاه بنویسم. فکر کنم نیازی نباشد برای خوانندگان این وبلاگ از بدی های جنگ سخن بگویم. فکر می کنم خوانندگان این وبلاگ آن قدرها اهل خواندن باشند که نیازی نباشد... اگر نه این وبلاگ را نمی شناختید. آیا حاضرید.

تاکید می کنم: این راه حل فقط وقتی می تواند پیروزانه عمل کند که حرکتی مستقل از حکومت باشد.وقت تنگ است. 

Twitter Tag: #No2IranWar

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر