۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

شبکه های اجتماعی: ترس آن ها، ضعف ما

چهار شنبه سوری ها،
"غلط کردی" مودبانه ترین،
و "گوه خوردی" معمولی ترین جملاتی بودند که نثارمان می کردند وقتی در جواب
"چرا اینجا تجمع کردید" می گفتیم:
"گفتگویی بیش نیست میان دوستان".

Balatarin

۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

صفحه فیسبوکی "بانک ملی را اشغال کنید" #OccupyMelliBank

صفحه ای در فیسبوک با نام  "بانک ملی را اشغال کنید" راه اندازی شده. قرار است پیشنهادات درمورد آکسیون ها و چگونگی شروع آکسیون در این صفحه طرح و بحث شوند. آدرس این صفحه: http://www.facebook.com/OccupyMelliBank
خلاصه اینکه بپیوندید.

خواستن توانستن است.
 رسانه شمایید.

----
لطفن اگر مقیم ایرانید این نوشته را با نام واقعی خود در گودر شیر نکنید. در ضمن بهتر است دوستان مقیم ایران در ابتدا فقط با نامی مستعار عضو صفحه شوند.

Balatarin

۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

توانا بود هر که دانا بود - بانک ملی را اشغال کنید - #OccupyMelliBank

یکم - یکی از ادعاهای بسیاری از فعالان جنبش سبز قبل از دستگیری موسوی و کروبی، نداشتن رهبری مرکزی بود. این ادعا از زبان بسیاری از حامیان سرسخت موسوی و کروبی هم بیان می شد. حتی موسوی و کروبی خود را همواره همراهان جنبش سبز می نامیدند. این ادعا از نگاه برخی تاکتیکی بود برای جلوگیری از دستگیری موسوی و کروبی به این معنی که "اگر موسوی و کروبی دستگیر شوند جنبش سبز آسیبی نخواهد خورد". عده ای نیز این ادعا را حقیقتی کامل می دانستند با این استدلال: "تظاهرات جنبش - به جز تظاهرات حمایت از بهار عربی - همواره از طرف افرادی بی نام سازمان داده شدند. در نهایت از موسوی و کروبی نیز دعوت شد تا به تظاهرات بپیوندند". بعید می دانم کسی منکر این حقیقت باشد که دو سال پیش مردم توانستند خود تظاهرات خیابانی را سازمان دهی کنند. 

Balatarin

۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه

تقریبن غیر ممکن

اشپیگل: آیا رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم با شاه هم برقرار کرده اید؟
بختیار: نه، تقریبا غیر ممکن است.

1978 - اشپیگل (نسخه کامل) - نتیجه گیری تاریخی: [...]

Balatarin