۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

کُندی مخرب

ما نسل به دنیا آمده بعد از یک انقلابیم. ما می دانیم که شتاب در یک حرکت می تواند عقلانیت را از بین ببرد. ما می دانیم که سریع جلو رفتن، جو را احساساتی می کند. و ما می دانیم که باید در تصمیم گیری نهایت دقت را به خرج بریم، شعار زده نشویم تا بتوانیم بر مبنای استدلال و نه شعار تند تصمیمات تاکتیکی مبارزه را بگیریم. و بالاخره ما توانایی آن را داریم که از تاریخ انقلاب نسل های پیشینمان یاد گرفته باشیم  که اگر بختیاری آمد، قدرش را بدانیم و قدرت طلبان افراطی را کورکورانه دنبال نکنیم.  

 ما نسل بر آمده از انقلابی هستیم که همواره انگشت اتهام را به سوی نسل های گذشته دراز کرده که "چرا انقلاب کردید" و امروز خود حرکتی کرده بس انقلابی. ما دیگر از لغت انقلاب متنفر نیستیم ولی همواره بر قدرت ویرانه گر آن آگاهیم. امروز، ما که خود را قربانیان یک انقلاب می دانیم،از نسلی انقلاب کرده نصیحت می شویم که "انقلاب می تواند آینده را خراب تر از این هم که هست بکند".  ما می دانیم که درست و دلسوزانه می گویند، (حداقل چندنفری از) انتقلابیون دیروز. 

ما اما باید در ضمنِ احتیاط آگاه باشیم که زمان، همواره به جلو می رود. در حالی که کشورهای جهان در هنر، علم و صنعت با یکدیگر رقابت می کنند، در کشور ما علم و هنر سانسور می شوند، مغزها یکی پس از دیگری فرار می کنند. مغزهایی که شاید دیگر هیچ وقت نتوانند به کشورشان خدمت کنند، چرا که حتی در صورت آزادی کشور خانواده ای تشکیل داده باشند با عشقی بین المللی.

در حالی که اقتصاد کشور روز به روز خراب ترمی شود، گردانندگان مملکت اقدامی موثر برای ترمیم آن نکرده اند، شاید سوادش را هم نداشته باشند. اقتصاد متاسفانه روی سطح علمی جامعه و نسل های آینده اثر خواهد گذاشت. بچه های بیشتری به جای مدرسه، در خیابان ها مشغول خواهند بود، دغدغه دو شغله بودن وقت مطالعه جامعه را خواهد گرفت. زیر بناهای اقتصادی آینده مانند بافت های تاریخی کشور، سینماها و محیط زیست کشور در حال نابودی اند.

ما متاسفانه می دانیم که این همه فقط قسمتی از ماجراست. ما باید همواره آگاه باشیم که نه فقط سرعت زیادِ، بلکه سرعت کمِ یک جنبش آزادی خواه هم می تواند به صورتی فاجعه بار آینده ما را ویران کند.

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر