۱۳۹۰ خرداد ۱۳, جمعه

دوباره سبز می شویم . / ؟

شورای هماهنگی جنبش سبز فراخوانی برای 22 خرداد داده. متنش قابل انتقاد است و انتقادهای بسیاری هم شده. امروز هدفم نقد مثبت یا منفی متن این بیانیه نیست، فکر می کنم در این وقت کم باید به کل فراخوان هم پرداخت!

حرفم این است: بنا به دلایلی، چه خوب و چه بد، این شورا و گروه فیسبوک بیست و پنج بهمن در چند ماه اخیر بهتر از هر گروهی توانسته اند توده ی مردم را به خیابان ها بکشند و جنبش سبز را به جنبش بیندازند. ما که مردم عادی هستیم می توانیم از این فراخوان استقبال کنیم یا در خانه بمانیم و منتظر گروهی شویم که در آینده فراخوان های بهترو مردمی تری بدهد.


فکر می کنم خود به خیابان آمدن مهم ترین قسمت ماجرا باشد. اگر با سکوت مخالفید و فکر می کنید اکثریت مردم هم با سکوت مخالفند، به خیابان بیایید و شعارتان را بدهید. بقیه هم با شما شعار خواهند داد، چون بقیه، هم فکر شما هستند. سخنم با دوستانی است که karizma از ته دلشان حرف می زند. اگر می ترسید شورا حضور خیابانیتان را به نام خود بدزدد، به خیابان بیایید و فریاد بزنید "جمهوری اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم"، "حکومت اسلامی، همینه، همینه". خلاق باشید. در یک تظاهرات پر جمعیت، این اکثریت است که شعارها را تعیین می کند، نه دعوت کننده. یادتان هست وقتی با بلندگو می گفتند "مرگ بر اسرائیل" اکثریت جواب داد "مرگ بر روسیه"؟

مگر نه اینکه "ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ... موجیم که آرامش ما عدم ماست"؟ 

به گمانم اگر مشکل حضور در 22 خرداد، فقط شورای هماهنگی سبز یا اصلاح طلبان یا متن فراخوان باشند، عدم حضور قابل توجیه نیست!

ادامه دارد ...

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر