۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

این مردم اند که در نهایت تصمیم می گیرند

مردم تصمیم می گیرند.
این مردم اند که در نهایت تصمیم می گیرند.

یک عده بسیارکمی در وبلاگ ها می نویسند، یک عده کمی از مردم آن را می خوانند.
یک عده از مردم تصمیمشان را از قبل گرفته اند.

تعداد خیلی کم تری در تلویزیون، ماهواره و سایت های پر خواننده می نویسند و می گویند که مردم در نهایت تصمیم می گیرند.
یک عده بر سر آن دعوا می کنند، داد می زنند، کِه نه! مردم در نهایت آن تصمیم دیگر را می گیرند.
بنا بر این حرف ها ، مردم یک جامعه دموکراتیک تصمیم می گیرند به چه کسی رای بدهند!
بنا بر این حرف ها مردم در یک کشور دیکتاتوری تصمیم می گیرند چگونه قیام کنند.
در یک جامعه غیر دموکراتیک، همه به این حرف ها و نوشته ها دسترسی ندارند، این به جای خود. همه بنا به دانسته های خود تصمیم می گیرند. اگر به نوشته ها و گفته ها دسترسی داشته باشیم، بعضی وقت ها به دلیل هیجان زده بودن یا تعصب، حاضر نیستیم دانش خود را افزایش دهیم. فکر کردن سخت است، پا فشاری آسان.

ماه هاست که یک عده برای مردم تصمیم گرفته اند. یکی می گوید هیچ انقلابی به دموکراسی نرسیده، دیگری جواب (!) می دهد اصلاحت که دیگر شکست خورده. بعدی اسم چند انقلاب را می آورد که به دموکراسی رسیده اند. اولی توضیح می دهد که درست، ولی فلان انقلاب این همه سال طول کشید، فلان انقلاب را بهتر است انقلاب بدون خشونت بنامیم ... بگذریم. این افراد احتمالن با تاریخ دیگر کشورها یا آشنا هستند یا یک چیزهایی خوانده اند و شنیده اند و آن را بر اساس عقاید یا مصالح خود، مثلن در مخالفت با راه اصلاحاتی یا انقلابی بیان می کنند...

تا زمانی که ما صحت حرف های آن ها را باور کنیم و خود در باره منطقی یا غیر منطقی بودن حرف این اشخاص فکر و تحقیق نکنیم، آن ها می توانند بر اساس مصالح خود برای ما تصمیم بگیرند. 

چه در جامعه دموکراتیک، چه دیکتاتوری ...
بنا بر امکانات، آگاهی یا تعصب ها
این مردم اند که در نهایت تصمیم می گیرند.

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر