۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

اندر فواید دموکراسی


خیلی راحت، با یک استیضاح ساده، یک رای گیری در مجلس، بدون حضور میلیونی مردم کانادا، بدون کشت و کشتار، بدون کتک کاری بین نماینده های موافق و مخالف، بدون تو دهنی زدن ملکه به آن دولت، حکومت استیون هارپر سقوط کرد.  

و این همه بدون اینکه استیون هارپر نیازی به فرار از وطن داشته باشد، بدون اینکه سرنوشت مبارک، بن علی ویا صدام حسین خوابش را خراب کند. دموکراسی حتی برای حاکمان بی کفایت نیز فوایدی دارد. 

Balatarin

۱ نظر: