۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

آزادی برای همه! سخنی با فرهاد کشتگان و منتقدان جنبش سبز

دوست گرامی، جناب آقای فرهاد کشتگان!

نوشته شما را خواندم. تعجب کردم که چرا شما هموطنان سبز را مورد خطاب قرار داده اید وامثال شما سبزها را مورد خطاب قرار می دهند. اگر منظورتان نویسندگان چند مقاله ای در جرس بود، اگر چندی از سیاستمداران اصلاح طلب را مورد خطاب قرار می دادید، مساله به گونه دیگری بود. در تعجبم که چرا بعضی از هم وطنان اهل قلمم که همیشه از تاریخ شناسی و جامعه شناسی حرف می زنند، این قدر کلی گویی می کنند. دوست عزیز، شما خود را از جنبش سبز "طرد شده" می دانید. اما آیا این جنبش سبز بود که شما را طرد کرد؟ یا شما به خاطر چند جمله کدیور و مهاجرانی خود را طرد شده می دانید؟ مگر همین جنبش سبز نبود که فریاد زد مهاجرانی و کدیور را سخنگوی خود نمی داند؟ آیا در دنیای سیاست این چیز جدیدی است که یک گروه سیاسی یک حرکت اجتماعی را مال خود بداند؟ وای بر یک جنبش که فعالانش با حرف چند نفر یا چند هزار نفر جا بخورند. چه آسان تر برای حکومت که با نوشتن چند توهین و افترا به نام جنبش، وحدت جنبش را تبدیل به دشمنی در داخل جنبش کند.

 خواهش می کنید که بعد از پیروزی جنبش سبز شما را در یک دادگاه واقعی محاکمه کنند. اصلن چرا شما را محاکمه باید کرد؟ آیا عمدن فراموش کرده اید که نوری زاد طرفدار خامنه ای بود؟ یا نمی خواهید ببینید که جنبش سبز چگونه برای او آرزوی آزادی دارد؟ آیا از همان جنبش سبزی سخن می گویید که ندا را که سبز نبود، سمبل و قهرمان خود می بیند؟

من، مانند بسیاری از هموطنانم، خود را سبز و سکولار می نامم. هم از حامیان جنبش سبز و هم از منتقدینش فحش ها خورده ام. البته نه می دانم که این ها واقعن سبز بودند و یا آن ها مخالفین حکومت و در عین حال منتقد جنبش سبز بوده اند. آیا باید از هر گونه نوشتن یا مبارزه جا می خوردم، چرا که هیچ گروهی خالی از بی ادبان نبود؟

یک سوال دیگر هم دارم: شما از حذف منتقدین جنبش سبز می گویید. چرا ملاکتان سخنان کدیورو مهاجرانی است یا چند نویسنده جرس و چند سایت دیگر؟ اگر از چهره های جنبش سبز باید سخن گفت، چرا ملاکتان را موسوی نمی دانید، که برای خیلی ها رهبر جنبش سبز هستند؟ موسوی و رهنورد، با تمام انتقاداتی که بر آن ها وجود دارد،  مگر بارها نگفتند که این جنبش به همه تعلق دارد؟ 

من هم اعتقاد دارم که همه گروه های سیاسی مرتکب اشتباه شده اند و خواهند شد. شخصیت های سیاسی همچنین، مردم هم و البته خود من. آیا این صحیح است که به خاطر اشتباه  شخصیت  های معروف یک گروه، همه گروه را مقصر بنامیم؟ یک بار دیگر نگاه کنید که چگونه اکثریت فعالان سبز نگذاشتند بسیجی ها و نیروهای امنیتی و پلیس که مردم را کتک زده بودند، زیر دست و پای مردم لِه شوند. یک بار دیگر شعار جنبش سبز را گوش کنید. آیا میشنوید این فریاد "ما همه با هم هستیم" را؟

بیایید از سبز تا منتقد سبز، از مذهبی تا سکولار، از مشروطه خوها تا کمونیست، همه با هم باشیم. بیایید دنبال تفاوت های وجود نداشته نگردیم، تفاوت به اندازه کافی همه با هم دارند. بیایید همه با هم خود را از شر استبداد راحت کنیم. بیایید تا روز آزادی بدون طعنه و کنایه زدن به دگراندیشان از هم نقد کنیم، ولی بیش از آن همدیگر را کمک کنیم تا زندانیان سلطنت طلب، سبز، کمونیست و ... همه آزاد شوند.

به امید آن روز.

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر