۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

جنبش سبز، جنبش کارگری و شانس هایی که هدر می روند؟


دراروپا، بسیاری از مقاله ها و کتاب ها از انگلستان به عنوان طبقاتی ترین کشور اروپایِ غربی یاد می کنند، چرا که:
شغلهای خوب متعلق به ثروتمندانند: 85% قضات در مدارس خصوصیِ شبانه روزی تربیت شده اند. این در حالی است که فقط 7% دانش آموزان در چنین مدارسی درس می خوانند. ازدواج بین اشراف و شهروندهای عادی غیر عادی است، ازدواج بین سطوح مختلف در انگلستان کمتر از کشورهای دیگر عرب اروپاست. البته انگلیس ها سعی می کنند که این تفاوت هر روز کمتر شود.

فکر کنم نیازی به بحث طویل نباشد که درایران شکاف بین فقیر و غنی بسیار بیشتر از انگلستان است. در کشور ما ضرب المصل هایی مانند کبوتر با کبوتر، غاز با غاز وجود دارد. قشر متوسط و قشر فقر جامعه از مشکلات یکدیگر آگاهی خیلی کمی دارند. معین که 6 سال پیش کاندیدای ریاست جمهوری شد، شعار انتخاباتی اش "دموکراسی مهم تر از نان شب است" بودو با این شعار فقط قشر متوسط را متوجه خود کرد. کروبی اما قشر محروم را بهتر می شناخت و با قول 50000 تومان برای هر ایرانی آرای بسیاری از قشر محروم را برای خود جمع کرد. بعد از تولد جنبش سبز بسیاری حرف ها زده شد که این جنبش نیاز به گسترش دارد. حرف هایی که خیلی جدی گرفته نشدند. یک عده گفتند نیازی نیست، ما بیشماریم. یک عده حرف زدند که می کنیم. یک عده کمی هم یک کارهایی کردند. عده ای از فعالان بی نام حتی به روستاها رفتند تا از مشکلات روستاییان آگاه شوند تا جنبش را گسترده کنند. ولی در کل خیلی کم بودند. امروز کارگران به خیابان ها می آیند. اعتراض می کنند، مثلن کارگران ایران خودرو. ولی آیا جنبش سبز از آن ها حمایتی کرد؟ به نظرم حتی حمایت جنبش سبز از بازاری ها در اعتصابشان هم بیشتر بود! همان اعتصابی که سبزها می گفتند "این ها از نام جنبش سبزفقط سوءاستفاده می کنند تا به نتیجه برسند، ما هم از آن ها حمایت می کنیم تا به نتیجه برسیم.". حمایت از قشر کارگری می تواند جنبش سبز را کمک کند، حکومت را تضیف و در عین حال جنبش را تکثیر دهد. خیلی هم موثرتر از حمایت از بازاری ها خوهد بود.  با خود فکر می کنم، چرا فعالان هنوز نشسته اند؟ آن هایی که هر روز آماده بودند به هر بهانه ای که شده به خیابان ها بیایند، کجایند؟ آیا من جواب این سوالات را نمی یابم، برای اینکه امروز ایران نیستم؟ یا نه، در فرهنگ ما حمایت از قشر کارگری زشت است؟

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر