۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

این سبزِ رنگارنگ

جنبش سبز از روز تولدش، یعنی روزی که احمدی نژاد خود را برنده انتخابات اعلام کرد، یکرنگ نبود. طرفداران "سفید" کروبی هم به تظاهرات آمدند. کسانی هم که انتخابات را قبول نداشتند یا به هر دلیلی در انتخابات دروغین شرکت نکردند،مانند ندا آقا سلطان، در آن تظاهرات شرکت کردند. ندا از دیدگاه خودش  سبز نبود (اینجا ببینید)، ولی سمبل جنبش سبز شد. به نگاه خیلی ها از جمله من، جنبش سبز،جنبشِ بی خشونت دموکراسی خواهی ایران است. ولی با این حال باید به این که ندا نمی خواست سبز باشد احترام گذاشت. صد البته ندا برای ما عزیز است و همان قدرعزیز  که اگر سبز هم می بود.  

عده ای مانند کدیور و مهاجرانی فقط هم فکران خود را سبز می دانند. بله، جنبش سبز انحصار طلب هم دارد. این جنبش حتی شامل کسانی می شود که نیک آهنگ کوثر را به دلیل چند کاریکاتور به مرگ تهدید می کند. مسلمن این افتخاری برای جنبش نیست. ولی به یاد داشته باشیم که این نتیجه سال ها، اگر نگوییم قرن ها، استبدادرانی در کشور ماست. البته این استبداد فقط مربوط به حاکمیت کشورمان نیست، بلکه در فرهنگ خانوادگی ما نیز وجود دارد:
وقتی که می گویند " روی حرف بزرگ تر حرف نزن"، این یعنی منطق مهم نیست، سنش به او این حق را می دهد. انگار که پیر قبیله حرفش قانون است.

جنبش البته تحسین روشن فکران، مثلن جهانبگلو و جعفر پناهی را به خود جلب کرده است. چرا که با وجود طویل بودن استبداد در کشورمان، این جنبش بدون خشونت، با شعارهایی عاقل و دموکراتیک به صحنه آمد و حتی توجه جهانیان را به خود جلب کرد و تلاش کرد و می کند تا فرهنگ دموکراسی را تمرین کند.

موسوی، کروبی و رهنورد همواره مورد انتقاد و حمایت صاحب نظران سیاسی بوده ان و خواهند بود. عده ای این نوع انتقادات را متفرق کننده و عده ای حیاتی می دانند. عده ای این نوع انتقادات را سازنده و عده ای خراب کننده می پندارند. فکر می کنم نتیجه ی این بحث ها حداقل تمرین دموکراسی است. بر رهنورد انتقاداتی داشتم که یکی را هم نوشتم ( اینجا بخوانید). دیروز رهنورد از خانواده ی ندا دیدار کرد که فکر می کنم قابل قدر دانی است. با خودم فکر کردم، یک بار بدش را گفتی، این دفعه خوبی اش را بگو. و چقدر زیبا گفت رهنورد (در کلمه بخوانید + عکس):
"ندا آقا سلطان دختری فکور،آزادی خواه و مردم دوست بود که وقتی با وضع غیرعادی جریان انتخابات روبرو شد پا به صحنه گذاشت و از حق مردم و در دفاع از رای شان، پشتیبانی کرد که به خاطر همین حق طلبی اش با گلوله قلدران جنایت پیشه به خاک و خون غلتید.جنبش سبز جنبش عظیمی است که به همه اقشار، طبقات، اقوام و نژادها و زبانها و همه ملت ایران با هر فکر و اندیشه ای دارند، تعلق دارد."  

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر