۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

ما می خواهیم بدانیم، آقای موسوی

 آقای موسوی: می دانید که خیلی ها می خواهند که ما ندانیم. آن ها که اینترنت را سانسور کرده، روزنامه نگاران را به زنجیر کشیده و علوم انسانی را دشمن تلقی کرده و می کنند. آن ها که می خواهند ما در جهل همیشگی بمانیم.

آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند

ما می خواهیم بدانیم، آقای موسوی! مگر نه اینکه نقطه یِ قوتِ جنبشِ سبز، آگاهی آن است؟ مگر نه اینکه ما با وبلاگ هایمان باید برایِ آگاهیِ مردمِ ایران بکوشیم؟ مگر نه اینکه نتیجه آگاهی و دانستن، پایان استبداد خواهد بود؟ پس سخن بگویید.  به قول شاعر  


آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
آنکس که بداند و نداند که بداند
بیدار کنیدش که بسی خفته نماند

آقای موسوی! ولی متاسفانه ما مردمی هستیم که ندانند و بدانند که ندانند. همه جا پر از شایعه است.  آیا می دانید به شما چه اتهام هایی می زنند؟  شما خودتان می توانید به آن پایان دهید، در صورتی که حقایق را به ما بگویید. به ملت سبز ایران کمک کنید. ما تشنه ایم، تشنه ی دانستن. به قول بابک داد، روز ناچاری شما همین امروز است. سخن بگویید. 

در این رابطه:

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر