۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

هم زمانی جام جهانی و سالگرد کودتای انتخاباتی را فراموش نکنیم!


با توجه به این که سالگرد انتخابات کودتایی هم زمان با بازی های فوتبال جام جهانی خواهد بود، جنبش سبز باید به دو مورد توجه کند:


1. زمان تظااهرات : در صورت هم زمانی بازی های جام جهانی و تظاهرات جنبش، ممکن است که از تظاهرات استقبال کافی نشود و تظاهرات در حاشیه جام جهانی قرار بگیرد. بنابرین باید در تعیین ساعت تظاهرات دقت کنیم.

2. رسانه های جهانی : از یک سو مردم جهان تمام هواسشان به جام جهانی خواهد بود، از سوی دیگر در زمان بین دو مسابقه یا در زمان استراحت بین دو نیمه، تلویزیون های جهان اخبار مهم جهان را پخش خواهند کرد. بنابرین اگر بتوانیم ویدیوهای تظاهرات را سریعن به رسانه های جهانی برسانیم، می توانیم جام جهانی را یک شانس برای جلب افکار عمومی بدانیم.

رسانه شمایید

Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر